Prejsť na obsah

Oznámenie Okresného úradu Košice- verejná vyhláška

Oznámenie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2022/003784 účastníkom konania o možnosti oboznámiť sa s podkladmi pre rozhodnutie vo veci, či vlastníctvo k motorovému vozidlu Škoda Felicia, EČV: KE 470EU (VIN TMBEGF613X7062422) nadobudne štát.