Prejsť na obsah

Oznámenie Okresného úradu Košice- verejná vyhláška

Oznámenie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2022/003784-002 o začatí konania vo veci rozhodnutia, či vlastníctvo k vozidlu Škoda Felicia, EČV: KE 470EU (VIN TMBEGF613X7062422) nadobudne štát. Zároveň sa upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia.