Prejsť na obsah

Oznámenie Okresného úradu Košice - verejná vyhláška

Oznámenie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2021/031816-002 o začatí konania vo veci rozhodnutia, či vlastníctvo k vozidlu Ford Escort EČV KE-566EP (VIN:VF0NXXGCANVB57255) nadobudne štát. Zároveň sa upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia.