Prejsť na obsah

Oznámenie Okresného úradu Košice- verejná vyhláška

Oznámenie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2021/033548-002 o začatí konania vo veci rozhodnutia, či vlastníctvo k vozidlu Ford Sierra EČV KE-140DF (VIN:VF0FXXGBBFLA29977) nadobudne štát. Zároveň sa upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia.