Prejsť na obsah

Oznámenie o verejnom prerokovaní

OZNÁMENIE O VEREJNOM PREROKOVANÍ
ZMIEN A DOPLNKOV ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY KOŠICE – MYSLAVA

lokality Pri cintoríne, Za domom kultúry, Pri Tr.KVP, Na Kope 2

Návrh zmien a doplnkov bude verejne prerokovaný
dňa 18.3.2008, o 16.00 hod.
na Miestnom úrade mestskej časti Myslava,
Košice, Pod horou 22


ZMIEN A DOPLNKOV REGULAČNÉHO PLÁNU MOSKOVSKÁ TR.,KVP KOŠICE

Návrh zmien a doplnkov bude verejne prerokovaný
dňa 17.3.2008, o 16.00 hod.
na Miestnom úrade mestskej časti Sídlisko KVP,
Košice, Tr.KVP 1

Zoznam dotknutých parciel a zoznam ich vlastníkov je k nahliadnutiu na Miestnom úrade mestskej časti Myslava, na Miestnom úrade mestskej časti Sídlisko KVP, na Magistráte mesta Košice, Tr. SNP 48/A, Košice, na Útvare hlavného architekta mesta Košice, Hlavná 68, a v časti tejto web stránky„Prečítajte si"- príloha1 a príloha2

Prílohy

1. DOC 418,5 KB Príloha1 Vlastnici_Grunt-2
2. DOC 316,5 KB Príloha2 Vlastnici_Myslava 2