Prejsť na obsah

Oznámenie o uzavretí výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68 (stredné odborné školy)

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 18.01.2022 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68.

 

Oznam je dostupný na webovom linku: https://www.mpsr.sk/oznam-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-kod-vyzvy-irop-po2-sc223-2021-68/1124-67-1124-17436/