Prejsť na obsah

Oznámenie o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC211-2021-78 (sociálne služby)