Prejsť na obsah

Oznam o uzavretí výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67_materské školy

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 09.11.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67.

 

Výzva bola uzavretá dňa 08.11.2021 z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci predmetnej výzvy. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

 

Oznam je dostupný na webovom linku: https://www.mpsr.sk/oznam-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-zvysenie-kapacit-infrastruktury-materskych-skol-kod-vyzvy-irop-po2-sc221-2021-67/1124-67-1124-17283/