Prejsť na obsah

Online informačné stretnutie k výzve na predkladanie žiadosti o NFP na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19“

Dovoľujeme si Vás informovať o príprave online informačných stretnutí s predstaviteľmi jednotlivých kultúrnych inštitúcií k otázkam ohľadom „Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19- IROP-PO7-SC77-2021-75, ktorá bola vyhlásená 10. augusta 2021. Stretnutia organizuje Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 a Prioritnú os 7 IROP.

 

Informačné stretnutie s predstaviteľmi najväčšej skupiny kultúrnych zariadení (kultúrno-osvetové zariadenia, kultúrne domy, domy kultúry, domy osvety, domy umenia, kultúrne centrá, ktoré majú polyfunkčný alebo aspoň viacúčelový charakter) sa uskutoční  v STREDU, 20. októbra 2021 o 10:00 hod. prostredníctvom webex telekonferencie.

 

Svoj záujem o účasť na informačnom stretnutí a zaregistrovať sa naň môžete realizovať prostredníctvom online prihlasovacieho formulára do utorka 19.10.2021 do 12:00hod.

 

Odkaz na online prihlásenie na stretnutie Vám bude zaslaný najneskôr jeden deň pred konaním stretnutia.