Prejsť na obsah

Odvolanie III. stupňa a ponechanie II. stupňa povodňovej aktivity na území mesta Košice

Primátor mesta Košice na základe priaznivej meteorologickej a hydrometeorologickej situácie podľa § 11 ods. 9 a § 26 ods. 3 pís. b) zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov

odvoláva III. stupeň a ponecháva II. stupeň povodňovej aktivity na území mesta Košice

Odvolanie je uložene v prílohe