Prejsť na obsah

Obytný súbor "POVRAZY" - zmena II

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.05.2024  mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí  konania: „Obytný súbor „POVRAZY“ – zmena II.“