Prejsť na obsah

Obytný súbor POVRAZY– I. etapa Rozhodnutie - nebude sa posudzovať

Navrhovateľ, CASSOVIA Development, s.r.o., Krmanova 14, 04001 Košice, predložil Ministerstvu životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti uvedeného zámeru.