Prejsť na obsah

Návšteva primátora Bratislavy

Archív mesta Košice dňa 13. mája 2016 navštívil vzácny hosť, primátor hlavného mesta SR Bratislavy, Ivo Nesrovnal. Historicky prvá návšteva tak vysoko postaveného predstaviteľa hlavného mesta v archíve sa uskutočnila z iniciatívy p. R. Rašiho, primátora mesta Košice, počas rokovania primátorov krajských miest.

Dôvodom návštevy bola tá skutočnosť, že od 1. januára 2017 aj naše hlavné mesto bude mať svoj samosprávny archív. Umožňuje mu to zákon č. 266/2015 Z.z., ktorý zmenil postavenie a organizáciu archívov na Slovensku. Nakoľko ešte prebiehajú rokovania o odovzdaní archívnych dokumentov hlavnému mestu a vytvárajú sa priestorové a materiálno-technické podmienky na plynulý chod archívu, považovali sme za potrebné informovať p. primátora o potrebe umiestnenia archívu v historickom jadre mesta kvôli prezentácii jeho bohatstva a významu verejnosti. Predstavili sme mu naše moderné stroje Hänel Lean-lift a Lean-line, ktoré šetria úložný priestor i čas na vyhľadávanie archiválií. Počas prehliadky archívu sme prezentovali najvzácnejšie dokumenty mesta a poukázali na niektoré momenty v priebehu histórie, ktoré radili Košice pred Bratislavu v hodnostnom poradí miest Uhorska. S úsmevom sme skonštatovali, že už nebudeme jediným archívom samosprávy na Slovensku, ale ostaneme navždy prvým. Prekvapil nás úprimný vzťah p. primátora k histórii, ako aj jeho ľudský rozmer.

Ďakujeme za návštevu a prajeme našim kolegom v Archíve mesta Bratislavy toľko starostlivosti od svojho zriaďovateľa, koľko sa dostáva nám.


Zdroj: Archív mesta Košice