Prejsť na obsah

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 47 o záväznej časti Územného plánu zóny Barca