Prejsť na obsah

Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2023-2025

Návrh Programového rozpočtu mesta na roky 2023 - 2025 je zostavený v súlade s príslušnými právnymi normami. Východiskom pre spracovanie rozpočtu mesta bol rozvojový dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022–2027 a Akčný plán rozvoja mesta Košice 2022-2024 rešpektujúc finančné možnosti mesta.