Prejsť na obsah

Návrh na zmenu VZN č. 39, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice /september 2021/

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 39,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice

Návrh na zmenu VZN je uložený v prílohách

Zverejnené na pripomienkovanie: 08.09.2021 

Vaše pripomienky k navrhovanému zneniu zmeny VZN je možné zasielať do 18.09.2021 na email uhamke@kosice.sk