Prejsť na obsah

Návrh na zmenu VZN č. 221 o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest /november 2023/