Prejsť na obsah

Návrh na zmenu VZN č. 214 Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach