Prejsť na obsah

Návrh na zmenu VZN č. 138 O poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazyk. školám, materským školám a škol. zariadeniam