Prejsť na obsah

Návrh na nové VZN o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice