Prejsť na obsah

Návrh na nové VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Obytná zóna Košice – Girbeš I“

Návrh na nové VZN je uložený v prílohe.

Zverejnené na pripomienkovanie: 25.05.2023

Vaše pripomienky k návrhu môžete poslať do 04.06.2023 na email  pavol.zatko@kosice.sk