Prejsť na obsah

Na Štúrovej ulici nie sú stožiare trakčného vedenia uprostred chodníka

V dnešnom (2. 8. 2018) vydaní jedného z košických denníkov sa objavil článok s titulkom: Budete si pretierať oči! Stĺpy osadené uprostred chodníka na Štúrovej ulici. Autor článku v ňom, okrem iného uvádza, citujeme: Práce na poslednom z rozpracovaných úsekov modernizácie električkových tratí prinášajú ďalší problém, na ktorý Košičania upozorňujú. Nie sú spokojní s umiestnením stĺpov priamo na chodníku.

Ďalej sa píše o údajnej nevôli obyvateľov mesta, ktoré u nich takto osadené stĺpy vzbudili, aj o zamyslení sa Košičana Vlada, že aká to bude radosť ísť tadiaľ napríklad na invalidnom vozíku keď oproti pôjde tlupa hokejových fanúšikov zo zápasu. Ďalší Košičania vraj s dávkou humoru oceňujú stĺpy v chodníku ako pomôcku pre tých, ktorí sa budú „nachmelení" vracať z krčmy domov, a podobne.

Na dnešnom kontrolnom dni na stavbe MET (modernizácia električkových tratí) sa k spomínaným stožiarom trakčného vedenia, ktoré sú osadené na Štúrovej ulici pri košickej Steel aréne, vyjadril nielen viceprimátor mesta Martin Petruško, ale aj dopravný inžinier Pavel Titl. 

„Osobne som maximálne vďačný Košičanom za všetky ich zmysluplné podnety, ktoré súvisia s modernizáciou košických električkových tratí, a ktoré sa snažíme promptne riešiť už od samého začiatku stavby. Možno sa niekedy obyvateľom mesta zdá, že ohľadom posledného modernizovaného úseku nie je všetko urobené stopercentne. Treba si ale uvedomiť, že stavba ešte nie je ukončená, a teda ani investorom, čiže Mestom Košice, prevzatá. V súvislosti s medializovanými stožiarmi, ktoré boli osadené na Štúrovej ulici musím povedať, že tie stožiare nie sú uprostred chodníka. Ešte minulý týždeň som sa tam bol osobne pozrieť, a ten chodník je pohodlne, plne a komfortne priechodný nielen pre chodcov, ale aj pre ľudí na invalidných vozíčkoch, či mamičky s detskými kočiarikmi," zdôraznil M. Petruško. 

Zástupca zhotoviteľa diela (Eurovia SK) doplnil, že stožiare osádzajú na základe projektovej dokumentácie, a bolo jasne veľakrát deklarované (aj vedením mesta), že stožiare nemožno umiestňovať či presúvať tam, kde to neumožňujú inžinierske alebo iné siete, respektíve pozemok kde by mohol byť stožiar umiestnený nie je mestský, prípadne majetkovoprávne vysporiadaný. Konkrétne k situácii na Štúrovej uviedol Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu Eurovie SK, že stožiare sa tam nedajú posunúť ku kraju chodníka, lebo ich základy by zasahovali do trasy kábelovodu.

„Je pravda, že na Štúrovej ulici kde sú osadené tie stožiare pribudlo bezpečnostné zábradlie, a chodník sa tak zúžil asi o päťdesiat centimetrov. Ale ani jeden z tých stĺpov nie je osadený tak, aby medzi ním a zábradlím bola menšia vzdialenosť, ako normou stanovená šírka chodníka . Okrem toho, hneď vedľa neho vedie pod zemou veľký kábelovod, a preto tam stavať trakčné vedenie nebolo možné," dodal P. Titl.