Prejsť na obsah

MZ_XXX_3

Prílohy

1. RTF 89,97 KB Správa o výsledku kontroly vybraných nákladových položiek za obdobie I. polroku 2009 na Magistráte mesta Košice
2. PDF 123,94 KB Stnovisko a opatrenia MMK
3. RTF 243,35 KB Príloha k správe MMK právne služby
4. RTF 101,76 KB Správa o výsledku kontroly hospodárenia v neziskovej organizácii Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie I. polrok 2009
5. PDF 284,81 KB Stanovisko a opatrenia Európske hlavné mesto kultúry 2013
6. RTF 143,11 KB S T A N O V I S K O k navrhovaným prevodom vlastníctva bytov a nebytových priestorov a predajom nehnuteľností - pozemkov