Prejsť na obsah

MZ_XXVI_3

Prílohy

1. RTF 123,4 KB Správa z kontroly použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Košice pridelených podľa VZN č. 76 v roku 2008
2. XLS 93 KB Príloha Dotácie
3. RTF 213,98 KB Správa z kontroly hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v Stredisku sociálnej pomoci na Garbiarskej č. 4, Košice za obdobie rokov 2006 a 2007