Prejsť na obsah

MZ_XXIV_3

Prílohy

1. RTF 29,86 KB Správa z kontroly použitia finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Košice v Súkromnom školskom stredisku záujmovej činnosti Kometa, Slobody 1 za rok 2008
2. RTF 74,96 KB Správa z kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov za obdobie roku 2008 v Materskej škole Budapeštianska 1, Košice
3. RTF 1012,63 KB Správa o výsledku kontoly v Stredisku služieb škole (SSŠ), Nižná Úvrať č. 26, Košice prešetrenie sťažnosti a 1 žiadosť o prešetrenie ukončenia pracovného pomeru
4. RTF 74,22 KB Správa z kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov za rok 2008 na Základnej škole Požiarnická 3, Košice