Prejsť na obsah

MZ_XXII_3

Prílohy

1. RTF 195,81 KB Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva v Košiciach prijatých v roku 2008
2. RTF 40,11 KB Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností v Meste Košice – kancelária primátora za obdobie rokov 2007 – 2008