Prejsť na obsah

Modernizácia električkových tratí sa blíži k záveru, Eurovia robí konečné úpravy

Po včerajšej (8. 8. 2018) úspešnej skúšobnej jazde električky po zmodernizovanom poslednom úseku stavby MET (modernizácia električkových tratí) – okružná križovatka „Moldavská", Moldavská cesta, Štúrova, križovatka Žižkova – Štúrova – Kuzmányho, sa dnes (9. 8. 2018) uskutočnil na stavbe zrejme jeden z posledných kontrolných dní. Druhá etapa modernizácie košických električkových tratí sa totiž dostala do finálnej fázy.

Ako pokročili a napredujú práce na stavbe informoval riaditeľa košického magistrátu Pavla Lazúra riaditeľ košického závodu zhotoviteľa diela (Eurovia SK), Štefan Bálint.

„Zajtra (10. 8. 2018) máme preberacie konanie na cesty, následne bude kolaudačné konanie na všetky chodníky, finišujeme aj na okružnej križovatke. Dňa 31. 8. 2018 odovzdáme nielen celú stavbu investorovi, teda mestu Košice, ale tak ako sme sľúbili, v ten istý deň po rannej dopravnej špičke odovzdáme aj cesty v danom úseku, vrátane tých na kruhovom objazde, do užívania pre motoristickú verejnosť v plnom profile. Budú tam mať už urobené aj vodorovné dopravné značenia. Mimo stavby samotnej, robíme na základe požiadavky Mesta Košice aj opravy chodníkov, dávame nové obrubníky, postupujeme v smere od „starej sladovne" nahor. Máme na to ešte tri týždne, avšak všetky tieto práce by sme chceli mať ukončené takisto najneskôr do 31. augusta. Takže, momentálne sme už naozaj v štádiu konečných úprav, robíme živicové povrchy, vodorovné i zvislé dopravné značenia, kontrolujú sa cestné svetelné signalizácie. Naším cieľom je to, aby stavba bola urobená a odovzdaná mestu v poriadku nielen čo sa týka samotných prác, ale aby dobre vyzerala aj po estetickej stránke," zdôraznil Š. Bálint.

Práve v súvislosti s estetickým vzhľadom posledného dokončovaného úseku stavby požiadal P. Lazúr kompetentných, aby sa v rámci možností postarali o obnovu a dali do poriadku pôvodné, červeno - biele kovové zábradlia, ktoré lemujú cestu pred okružnou križovatkou. Napriek tomu, že stavba MET finišuje, práve na kruhovom objazde môžu ešte Košičania vidieť kopy hliny, a dlhý, hlboký výkop. Zamestnanci spoločnosti TEKO tam robia havarijné opravy.

„Práce postupujú podľa harmonogramu tejto havarijnej opravy, v piatok (10. 8. 2018) by sme mali mať kompletne urobený výkop. Následne začneme s pieskovaním a montážou nových rúr. Robíme na tom od rána do večera, ak nás nejako nepríjemne neprekvapí počasie, stanovený termín opráv, 21. august, dodržíme," vysvetlil zástupca TEKO.