Prejsť na obsah

Mestskí policajti na streleckých súťažiach.

Príslušníci košickej mestskej polície v rámci odbornej prípravy pravidelne preukazujú, že ovládajú manipuláciu so zbraňou, mierenú streľbu s nácvikom rôznych modelových obranných situácií. Prvoradá je bezpečnosť toho, kto so zbraňou manipuluje ale aj bezpečnosť osôb v jeho okolí. Povinné previerky streleckej pripravenosti sa konajú jedenkrát v roku. Najlepší strelci majú možnosť zúčastniť sa na podujatiach, ktoré organizujú mestské polície v rámci Slovenska.
Na pozvanie Mestskej polície Banská Bystrica sa naši reprezentanti dňa 21.04.2016 zúčastnili na prestížnej súťaži príslušníkov MsP v streľbe z krátkych ručných zbraní „Metropolitan Police Shooting Match Banska Bystrica 2016". V praktickej streľbe musí pretekár zosúladiť presnosť, silu a rýchlosť, aby dosiahol optimálnu – najlepšie víťaznú kombináciu. Súťaž bola realizovaná na nekrytej strelnici, preto účastníci mali byť pripravení aj na nepriaznivé poveternostné podmienky (blato, dážď, nižšia teplota,...). Počasie však súťažiacim prialo.
V konkurencii skúsených strelcov sa z dvadsiatich deviatich zúčastnených družstiev umiestnili naši policajti na 17. mieste. Košický zástupca Ján Lučkay sa v súťaži jednotlivcov umiestnil na krásnom 10. mieste z päťdesiatich siedmich príslušníkov mestských polícií.
Dňa 20.5.2016 sa konal už 19. ročník medzinárodnej streleckej súťaže o putovný pohár primátora mesta Komárno v streľbe zo služobných zbraní mestských a obecných polícií. Je to tradičná súťaž v mierenej streľbe a z „rýchlopaľby" na vzdialenosť 25 metrov, na ktorej nechýbali ani naši zástupcovia. Z 12 družstiev, pri účasti 49 pretekárov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska sa naše družstvo veľmi tesným rozdielom umiestnilo na 5. mieste.

  1. MsP Prievidza 615 b.

  2. MsP Lučenec 549 b.

  3. MsP Bánovce nad Bebravou 504 b.

  4. MsP Trenčín 504 b.

  5. MsP Košice 497 b.
Umiestnenie v súťaži jednotlivcov však bolo pre nás priaznivejšie. V kategórii žien zvíťazila Ildikó Bačková a v kategórii mužov 2. miesto získal náš skúsený strelec Ján Lučkay.
Účasť na takýchto podujatiach výraznou mierou prispieva k odbornému rastu zamestnancov a poskytuje priestor na výmenu informácií a skúseností z policajnej praxe.

Zdroj: MsP Košice