Prejsť na obsah

Mestské zastupiteľtsvo v stredu rokovalo o 30 bodoch

Celkovo 30 bodmi sa v stredu zaoberali poslanci mestského zastupiteľstva v Košiciach. Okrem programového rozpočtu na roky 2024 - 2026 sa venovali aj viacerým ďalším témam, ktoré majú vplyv na život v našom meste.

Poslanci schválili novelu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. V rámci nej sa zóna regulovaného parkovania v meste k 10. júnu rozšíri o dve lokality. Spojením dvoch parkovísk pri Amfiteátri vznikne jedno závorové parkovisko. V budúcnosti sa tam počíta s parkoviskom typu P+R (Park and Ride), kde bude v cene parkovacieho lístka aj možnosť využitia MHD.

Zároveň do zóny regulovaného parkovania boli začlenené aj parkovacie miesta na Cintorínskej ulici v blízkosti Verejného cintorína. Tie budú zaradené do najlacnejšieho tarifného pásma N s hodinovou sadzbou 60 centov tým, že samotné parkovisko bude pre návštevníkom prvé dve hodiny zdarma.

Chodník na Ukrajinskej ulici by mohol byť z eurofondov

Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie petíciu 1375 obyvateľov za dobudovanie chodníka na Ukrajinskej ulici a schválilo vyčlenenie financií na projektovú dokumentáciu. Magistrát sa týmto projektom už dlhšiu dobu zaoberá. Predpokladaná hodnota zákazky je na úrovni 425 750 eur bez DPH, pričom mesto by dobudovanie chodníka chcelo zrealizovať z eurofondov. Súťaž na zhotoviteľa by mala byť vyhlásená do konca roka 2026, samotná výstavba by mohla začať na jar 2027.

Cesta cez Myslavu bude bezpečnejšia

Na stredajšie rokovanie zastupiteľstva sa sústredila aj pozornosť obyvateľov Myslavy. Tí už dlhé roky čakajú na to, aby v ich mestskej časti bol zhruba na 80-metrov dlhom úseku pred školou dobudovaný chodník. Poslanci schválili prenájom časti pozemkov pod budúcim chodníkom pre spomínanú MČ za symbolické jedno euro ročne. Chodník po získaní všetkých potrebných povolení postaví MČ, ktorá ho potom prevezme aj do svojej správy. Tomu sa potešia nielen deti a pedagógovia z Autistického centra Rubikon, ale aj ďalší účastníci cestnej premávky, keďže dobudovaním chodníka sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky.

Poslanci jednomyseľne schválili aj novelu VZN o poskytovaní sociálnych služieb, v rámci ktorej došlo k úpravám výšky a spôsobu výpočtu úhrad za tieto služby.  Namiesto pevnej sumy za mesiac sa budú úhrady klientov dovíjať od schválenej dennej sadzby. Dôvodom týchto zmien bolo podľa oddelenia sociálnych služieb magistrátu mesta  zjednodušiť a sprehľadniť výpočet sumy úhrad za poskytované sociálne služby podľa počtu ubytovacích dní, ktoré ich klienti strávi v týchto zariadeniach.

Poslanci prerušili rokovanie o 198 senioroch, ktorých KSK poslal na magistrát

Po vzrušenej diskusii bolo do najbližšieho mestského zastupiteľstva prerušené rokovanie o postupe a súčinnosti pri utlmovaní sociálnych služieb v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) a rušení existujúcich zoznamov žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby.

Tento bod reakciu na februárové rozhodnutie Úradu KSK obmedziť poskytované služby v ich zariadeniach pre seniorov v Košiciach. KSK zároveň zrušil existujúce zoznamy žiadateľov a 198 čakateľom na umiestnenie do krajských zariadení sociálnych služieb oznámil, aby si na košickom magistráte podali žiadosti o umiestnenie do zariadení v pôsobnosti mesta.

Mesto sa o tomto zámere dozvedelo spôsobom, že krajské zariadenie Via Lux odstúpilo na oddelenie sociálnych vecí magistrátu takmer 200 žiadostí osôb zaradených do ich poradovníka s požiadavkou, aby magistrát situáciu týchto osôb vyriešili v iných zariadeniach pre seniorov Takýto postup kritizovala košická viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH). Podľa nej išlo o politické rozhodnutie predsedu KSK Rastislava Trnku (nezávislý), ktorý tak závažnú vec s nikým nekonzultoval.

Mestská zeleň sa bude starať o zrevitalizované vnútrobloky

Na najbližšom rokovaní tak budú poslanci rozhodovať aj o návrhu, aby zostali v platnosti existujúce poradovníky s tým, že od nasledujúceho mesiaca už do nich nepribudne žiaden žiadateľ. Poslanci takisto schválili zverením nedávno dokončených šiestich zelených projektov zrevitalizovaných vnútroblokov, budov a parkov za vyše 2,4 milióna eur do pôsobnosti Správy mestskej zelene (SMsZ).

Správu a údržbu parku Obrancov mieru, parku a verejného priestranstva Lidické námestie, vnútrobloku – oddychovej zóny Čínska ulica, parku Kuzmányho/Kpt. Nálepku/Čsl. armády, parku Branisková/Tatranská/Čsl. Armády a budovy Magistrátu na Triede SNP bude tak odteraz vykonávať SMsZ.