Mesto vyhlásilo výberové konanie na miesta piatich riaditeľov škôl

Už onedlho sa skončí funkčné obdobie kvartetu riaditeľov základných škôl a jednej materskej školy v Košiciach. Primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) preto v zmysle zákona vyhlásil 15. októbra výberové konanie na ich miesta. Konkrétne ide o posty riaditeľov na ZŠ Kežmarská 30, ZŠ Fábryho, ZŠ Slobody, ZŠ Gemerská a v materskej škole na Turgenevovej ulici.

„Aj v tejto náročnej pandemickej dobe hľadáme nové vedenie našich škôl s vôľou pomáhať žiakom, spoluvytvárať príjemné pracovné prostredie a zveľaďovať svoje okolie. Veríme, že sa prihlási čo najviac kvalitných záujemcov a tí najlepší z nich budú môcť realizáciou svojich úspešných projektov do praxe ďalej vylepšovať fungovanie škôl v meste,“ uviedla námestníčka primátora mesta Lucia Gurbáľová (KDH).  

Medzi podmienky, ktoré musí splniť adept na post riaditeľa alebo riaditeľky školy, patrí minimálne 5 rokov riadiacej praxe, vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy, osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť ako aj organizačné a riadiace schopnosti.

Prihlášky je potrebné doručiť najneskôr do 5. novembra

Prihlášku do výberového konania spolu s príslušnými dokladmi a potvrdeniami je potrebné najneskôr do 5. novembra 2021 doručiť na adresu: Magistrát mesta Košice, Oddelenie školstva, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.

V doterajšom priebehu školského roka 2021/22 boli už vyhlásené dve výberové konania na posty riaditeľov. Záujemcovia riadiť Základnú umeleckú školu Kováčska 43 sa môžu prihlásiť ešte do 28. októbra, v prípade ZŠ Staničná už termín podania prihlášky vypršal. 

Konkrétne podmienky výberových konaní sú zverejnené na webstránke mesta Košice, na portáli edujobs.sk, na verejne dostupných miestach škôl a na webstránkach príslušných škôl.