Prejsť na obsah

Medzinárodná vedecká konferencia „Košice v súradniciach európskych dejín“ zaznamenala vysokú účasť

V dňoch 19. – 20. septembra 2013 sa vo Veľkej sále Historickej radnice pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča a predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu konala medzinárodná vedecká konferencia „Košice v súradniciach európskych dejín". Konferenciu organizovalo Mesto Košice – Archív mesta Košice v spolupráci s neziskovou organizáciou Košice EHMK 2013, Mestom Prešov a Prešovskou univerzitou v rámci podujatí Európskeho hlavného mesta kultúry. Cieľom Archívu mesta Košice bolo touto cestou prezentovať význam a postavenie Košíc ako európskeho multikultúrneho mesta s bohatou históriou.

Pri tejto príležitosti sa v Košiciach zišli poprední historici zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska, Nemecka, Rakúska, Francúzska, Ruska a Moldavska, ktorí pôsobia na renomovaných vedeckých pracoviskách, univerzitách, v múzeách, či archívoch. Odznelo celkovo 36 prednášok, v ktorých sa ich autori venovali dejinám Košíc od najstarších čias až po 20. storočie, pričom väčšina prednášok sa venovala obdobiu stredoveku a raného novoveku, kedy Košice zažili svoj najväčší rozkvet. Prednášatelia sa okrem konkrétnych dejinných udalostí venovali aj významným osobnostiam spojeným s našim mestom.

Svedectvom veľkého úspechu konferencie je aj to, že sa jej počas dvoch dní zúčastnilo vyše 300 účastníkov z radov odbornej i laickej verejnosti. Vysoká účasť svedčí o neutíchajúcom záujme Košičanov o dejiny svojho mesta. Vo výrazne kladnom duchu sa nesú aj reakcie účastníkov konferencie, ktoré boli doručené organizátorom. Z mnohých vyberáme aspoň reakciu p. Xaviera Galmichea, profesora Univerzity Sorbonne v Paríži: „Chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za pozvání k zaujímavé a pestré konferenci v Košicích minulý týden. Z mnoha hledisek vynikala jak učeností tak mimořádnou organizací. Člověk by si jen přál, aby každé vědecké setkání tímto spůsobem dosáhlo mezinárodního formátu."

Výstupom z konferencie bude slovensko-anglicko-maďarský zborník, ktorý plánuje Mesto Košice – Archív mesta Košice vydať do konca r. 2013.


Zdroj: Archív mesta Košice