Prejsť na obsah

Logistické haly Pereš, Košice

Kolaudačné rozhodnutie časti stavebného objektu: SO - 08 Spevnené plochy (v rozsahu pre Halu 2 – 1. etapa), stavby: „Logistické haly Pereš, Košice“

Prílohy