Prejsť na obsah

Košické Múzeum vila ateliér Mathé má podpísanú svoju zriaďovateľskú listinu

Mesto Košice spolu s profesorkou Evou Mathéovou urobili ďalší krok k tomu, aby naši a zahraniční fanúšikovia umenia mohli už onedlho vstúpiť do novej kultúrnej inštitúcie v našom meste. Primátor mesta Košice  Jaroslav Polaček (nezávislý) v prítomnosti manželky známeho sochára Jána Mathého (* 14. jún 1922, Košice – † 5. jún 2012, Košice) a štátneho tajomníka ministerstva kultúry Radoslava Kutaša uplynulý piatok podpísal Zriaďovaciu listinu „Múzeum vila ateliér Mathé“.

Architektonické dedičstvo a umelecká tvorba zostanú zachované

„Som veľmi rada, že sa tu môžeme stretnúť pri takej milej príležitosti akou je podpis zriaďovacej listiny. Vďaka vznikajúcemu Múzeu vila ateliér Mathé sa výtvarné umenie vytvorené v Košiciach na Slovensku otvorí Európe i celému svetu. Mesto Košice bude obohatené o zachované architektonické dedičstvo a umeleckú tvorbu môjho manžela. Svojimi sochami nepopisoval, neznázorňoval, ale vyjadroval a abstrahoval podstatu života. Ďakujem aj vedeniu ministerstva kultúry a Slovenskej národnej galérie (SNG) za pomoc a odborné usmernenie o budúci zápis do registra múzeí a galérií SR,“ uviedla Eva Mathéová.

Múzeum vila ateliér Mathé ako múzejné zariadenie vznikne vo vile na Horolezeckej 1 v mestskej časti Sever, ktorá je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok. Nehnuteľnosť z 80-tych rokov minulého storočia mestu Košice darovala sochárova manželka, ktorá je aj výhradnou dedičkou majetkových práv na Mátheho umelecké diela. Súčasťou daru mestu bol aj mobiliár, 400 kusov sôch, 2950 kresieb, 1545 kusov kníh, najmä odborná literatúra výtvarného umenia a až 744 gramofónových platní. Darovacia zmluva bola podpísaná v októbri 2022.

Čaká na získanie všetkých povolení, aby sa mohlo začať s prevádzkou

Ján Mathé sa narodil v Košiciach, kde prežil aj celý svoj život. Bol prvý akademicky vzdelaný sochár na východnom Slovensku a patril aj k najvýznamnejším postavám povojnového sochárstva v bývalom Česko-Slovensku a neskôr na Slovensku. Spolupracoval s architektmi v rámci výstavby nových košických sídlisk. Jeho diela dotvárajú napr. obytné súbory na Severe, Terase, na sídlisku Nad jazerom. Súsošie Stojaca rodina sa nachádza na Považskej ulici, Vzlet pred budovou školy v Seni, Odpočívajúca rodina na Mieri, Češúca sa, ktorá symbolicky znázorňuje práve manželku sochára Evu Mathéovú pred Poliklinikou Sever. Diela ako Biomorfná hmota, Rozlet, Klíčenie či Zrod života sú ukážkou umeleckej moderny, ktorá na Slovensku obdobu.

„Mesto Košice môže už onedlho byť s prívlastkom Mathé. Bol to naozaj svetový človek a umelec, ktorý zanechal veľké umelecké dedičstvo v našom meste jeho odkaz bude aj pre nasledujúce generácie nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie. Podpisom zriaďovateľskej listiny sme prekročili pomyselnú čiaru toho, čo si pani Mathéová želala pre svojho manžela. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili. V nasledujúcich mesiacoch sa budeme snažiť získať všetky povolenia. Ak splníme všetky legislatívne podmienky, budeme môcť začať s prevádzkou. Nepôjde o klasické múzeum s otváracími hodinami. V zmysle návrhu pani Mátheovej sa budú môcť prihlasovať organizované skupiny a na základe ich požiadaviek bude možná prehliadka. Bližšie detaily zverejníme pred jeho otvorením,“ skonštatoval primátor.

Ministerstvo kultúry a SNG vítajú vznik novej umeleckej inštitúcie

Ako po podpise zriaďovacej listiny doplnil štátny tajomník ministerstva kultúry Radoslav Kutaš, jeho rezort v maximálnej možnej miere bude aj naďalej pomáhať Eve Mathéovej a mestu Košice, aby v metropole východu mohla čo najskôr vzniknúť ďalšia umelecká inštitúcia.

„Darovanie pozostalosti po svojom manželovi je mimoriadne unikátne práve kvôli tomu, že celý dar putoval mestu ešte počas života umelcovej manželky. Je to naozaj veľmi dojímavý príbeh. Som rád, že už od začiatku funguje spolupráca medzi všetkými partnermi. Pokiaľ ide o samotný administratívny proces, naše ministerstvo bolo od začiatku prítomné pri aktivitách súvisiacich s Múzeom vila ateliér Mathé. Keďže ide o diela z oblasti výtvarného umenia, kde je u nás gestorom SNG, tak aj oni pomáhajú pri celom procese."