Košice odstránia 100 nelegálnych reklamných nosičov a namiesto nich vysadia stromy

Vedenie mesta Košice pokračuje v odstraňovaní vizuálneho smogu a nelegálnych reklamných nosičov. Za prítomnosti primátora mesta Jaroslava Polačeka (nezávislý) a šéfky Správy mestskej zelene Marty (SMsZ) Popríkovej boli dnes na Popradskej ulici nad Jazdiarňou spílené dva nelegálne bilbordy stojace na mestských pozemkoch, ktorých majitelia nerešpektovali výzvu mesta na ich odstránenie.

Jednou z dôležitých úloh mesta je podľa primátora zabezpečiť zníženie množstva vizuálnemu smogu vo verejnom priestore. Prvým krokom bola podľa neho pasportizácia bilboardov a ďalších reklamných zariadení, ktorá sa uskutočnila minulý rok. Útvar hlavného architekta (ÚHA) spracoval „zásady, kritériá a pravidlá umiestňovania informačných, propagačných a reklamných zariadení v meste, ktoré súčasťou záväzných regulatívov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice.

Nelegálne bilboardy nahradia stromčeky 

ÚHA zároveň zmapoval, že v Košiciach je takmer 3000 reklamných plôch, ktorú sú na pozemkoch mesta, resp. do nich čiastočne zasahujú. Mnohé z nich nemajú žiadne povolenia, keďže boli postavené napr. už za socializmu alebo tesne po revolúcii.

Stavebný úrad mesta v priebehu tohto roka už vydal takmer 100 rozhodnutí na odstránenie nelegálnych reklamných plôch. Mesto chce, aby sa ich všetky podarilo odstrániť najneskôr do jari budúceho roka. Zároveň sa na mieste každého odstráneného reklamného nosiča mesto dobrovoľne zaviazalo, že tam, kde to bude možné, vysadí jeden stromček alebo inú drevinu. Tie podľa riaditeľky SMsZ Marty Popríkovej poskytnú mestu z ich vlastnej Okrasnej škôlky v Bernátovciach, ktorá je zameraná na pestovanie a predaj širokého sortimentu listnatých a ihličnatých okrasných drevín.

Mesto nevydáva nové povolenia a neobnovuje tie, ktorých skončí platnosť

„Od môjho nástupu do funkcie sme prijali viacero opatrení na výrazné zníženie počtu reklamných stavieb v Košiciach. Nastavili sme také pravidlá, že reklamným spoločnostiam nevydávame nové povolenia a pri vypršaní platnosti tých pôvodných ich ani neobnovujeme. Aj napriek zložitej administratíve, ktorá tento proces sprevádza, je našim cieľom skrášliť ulice a celý verejný priestor v našom meste,“ uviedol.  

Odstraňovanie nelegálnych reklamných nosičov neskončí podľa primátora len ich odstránením na takmer 100 miestach, na ktoré získali povolenie. V nasledujúcom roku sa chystá odstránenie ďalších nelegálne postavených bilbordov a ďalších reklamných plôch, ku ktorým medzitým získa mesto ďalšie rozhodnutia zo Stavebného úradu.

Odstránenie pomôže zlepšiť aj bezpečnosť cestnej premávky

„Som rád, že našim pričinením sa Košičania časom dočkajú krajších ulíc bez vizuálneho smogu. Práve ten výrazne negatívne vníma aj väčšina verejnosti v Košiciach. Rôzne reklamné plochy výrazne zohyzďujú ulice, často sú aj nevhodne lokalizované a svojou polohou ohrozujú aj bezpečnosť cestnej premávky, čo sa ukazuje ako veľký problém, keďže sú tým ohrození vodiči, cyklisti aj chodci. Tieto neduhy postupne odstránime. Zároveň tam, kde boli predtým nelegálne reklamné pútače, môžu vyrásť aj nové stromy. Košičania sa tam o niekoľko rokov budú môcť nielen schovať do tieňa, ale už teraz tým pomôžeme aj zlepšiť kvalitu ovzdušia v našom meste,“ doplnil primátor.