Prejsť na obsah

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 2022 - 2026

Činnosť komisie:

  1. prejednáva a prijíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach v oblasti svojej pôsobnosti,
  2. prijíma stanoviská k materiálom v týchto okruhoch:
    • návrhy projektov a zámerov v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na území mesta Košice,
    • stanoviská k investičným rozvojovým zámerom spojeným s požiadavkami na využívanie majetku mesta a miestnych zdrojov v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
  3. spolupracuje s organizáciami Košice – Turizmus, K13 Košické kultúrne centrá, so splnomocnencom mesta Košice pre rozvoj cezhraničnej spolupráce Košice – Užhorod a inými subjektmi v oblasti rozvoja regiónu a cestovného ruchu.


Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách