Prejsť na obsah

Iniciatíva pre inovatívne integrované intervencie v Miškolci – 4IM - Miškolc bude miestom pre každého

NÁZOV PROJEKTU Iniciatíva pre inovatívne integrované intervencie v Miškolci – 4IM - Miškolc bude miestom pre každého

LOGO PROGRAMU

              

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 71,55 % z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu

MIESTO REALIZÁCIE    Košice
CELKOVÉ NÁKLADY    49 999,99 €
VÝŠKA NFP   35 769, 99 €

PROGRAM Program Európskej Komisie: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
PRIJÍMATEĽ    Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je zamerať sa na sociálne inovácie prostredníctvom testovania inovatívnych a holistických prístupov k aktívnej sociálnej sieti inklúzie s cieľom zvýšiť dostupnosť výhod rôznych služieb pre cieľovú skupinu na úrovni domácnosti a súčasne, aby sa tieto služby ich vytvorením stali cielenejšie a efektívnejšie

OPIS PROJEKTU
Prostredníctvom pilotného projektu sa otestuje model integrovaného poskytovania služieb. Osloví sa celé obyvateľstvo v okolí, vybudujú sa kapacity ktoré umožnia obyvateľom konať kolektívne s cieľom zlepšiť ich ekonomický a sociálny blahobyt.

AKTIVITY PROJEKTU
• Projektové a finančné riadenie
• Povinné informovanie a publicita
• Implementácia pilotného projeku

VÝSTUPY PROJEKTU
Realizáciou projektu bude zvýšená úroveň poskytovania sociálnych služieb

ZAČIATOK REALIZÁCIE    11/2021
UKONČENIE REALIZÁCIE    05/2024
TYP PROJEKTU    Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE    V realizácii

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EU/