Prejsť na obsah

Informácia o voľnom pracovnom mieste, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Polianská 1, Košice, vychovávateľ

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

Začiatok pracovného pomeru :  od 1. septembra 2022 (do 31. augusta 2023)

Kategória :  Vychovávateľ/Vychovávateľka

Názov a adresa zamestnávateľa : Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice

Kontakt : skola@zspolianska.sk, tel.č.: 055/202 13 00

Kvalifikačné predpoklady : Najmenej úplné stredné odborné vzdelanie

Požadované doklady :

  • žiadosť,
  • životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Ostatné: úväzok 76 %,

Plat: platová trieda od 4 od 578,36 € (podľa kvalifikácie a dĺžky praxe)

Všetky potrebné doklady je potrebné doručiť poštou, alebo e-mailom na skola@zspolianska.sk do 19. augusta 2022 o 9.00 hod.