Prejsť na obsah

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2022_verzia 6.0

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webstránke MIRRI  - IROP boli zverejnené:

  1. Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2022       

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2022/07/HVVV_IROP_2022_6.0.pdf

  1. STANOVISKO č. 20/2022 Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR k vyššie uvedenému HVVV IROP na rok 2022, verzia 6“ (so zakrytím podpisu predsedu pracovnej komisie)

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2022/07/Stanovisko-PK-c.-20_2022-k-HVVV-IROP-2022-v6.pdf