Prejsť na obsah

iadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 1035/8 k. ú. Severné Mesto

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks ihličnatej dreviny na parcele č.: 1035/8 k. ú. Severné Mesto