Prejsť na obsah

Hostia z poľského ústavného tribunálu v Košiciach

V historickej radnici mesta Košice prijal primátor František Knapík predstaviteľov Ústavného tribunálu Poľskej republiky. Udialo sa tak za prítomnosti predsedníčky Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej a ďalších ústavných sudcov:

„Možno ste zahliadli, že na streche radnice sa nachádza socha Justície. Pod ňou, na priečelí zase známy výjav kráľa Šalamúna, ktorý mečom rozsudzuje o dieťa rozvadené matky. A napokon nad schodišťom sa vznáša Alegória spravodlivosti. Som presvedčený, že keby bolo v silách týchto známych symbolov spravodlivosti prejaviť radosť nad vašou excelentnou prítomnosťou, určite by tak teraz urobili. No keďže im umelec až takú silu nevdýchol, dovoľte, aby som ich s potešením nahradil“. Primátor vyjadril tiež uznanie poľskému Ústavnému tribunálu, ktorý ako jediný zápasil o svoje postavenie aj v časoch politickej nepriazne. Uviedol, že Košice si cenia nielen súčasnú prítomnosť Ústavného súdu SR na svojom území, ale aj históriu košického kapitanátu, v ktorom sa nachádza istý predobraz súčasnej ústavnej súdnej moci.

Bohdan Zdziennicki, predseda Ústavného tribunálu Poľskej republiky, ešte pred zápisom do kroniky mesta pripomenul základný demokratický princíp deľby moci v štáte a úlohu ústavného súdu bdieť nad spoluprácou jej nositeľov. Načrel nielen do spoločných odborných tém, praktického významu oddelenia sídiel ústavných súdov od sídiel vládnej moci, ale aj do historicky spoločných slovanských koreňov oboch štátov.


Súvisiace informácie:
Ústavný súd SR http://www.concourt.sk/sk.do
Ústavný tribunál Poľskej republiky http://www.trybunal.gov.pl/index2.htm