Prejsť na obsah

Exkurzia v Archíve mesta Košice

Dňa 2. mája 2012 sa uskutočnila v Archíve mesta Košice odborná exkurzia pre našich kolegov historikov a archivárov z Katedry slovenských dejín a Katedry archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením p. Prof. Martina Homzu. Po vrelom privítaní a úvodnom slove vedúcej AMK p. Márie Hajduovej boli zúčastneným odprezentované archivármi AMK najzaujímavejšie písomnosti uchovávané v našom archíve. Okrem toho boli oboznámení aj s pracovnou náplňou a ďalšou víziou archívu do budúcnosti. Exkurzie sa zúčastnilo približne 40 kolegov.


/Zdroj: Archív mesta Košice/