Prejsť na obsah

Evidencia žiadateľov o sociálne byty v meste Košice

Zaraďovanie do poradovníka žiadateľov o pridelenie sociálnych bytov upravuje:
 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 194 Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice  


Aktuálny poradovník žiadateľov je uložený v prilohe


/Zdroj: referát sociálnych vecí/