Prejsť na obsah

Eurovia ukončila stavbu MET v termíne, dnes (31. 8. 2018) ju odovzdala investorovi – Mestu Košice

Zástupcovia spoločnosti Eurovia SK, ktorá ako zhotoviteľ diela modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET (modernizácia električkových tratí), odovzdali dnes (31. 8. 2018) o 13.00 hod. celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku stavby, od Steel Arény po okružnú križovatku „Moldavská" ako i na nej, plne obnovená cestná doprava. Od tohto momentu by už v Košiciach v súvislosti so stavbou MET nemali byť pre motoristickú verejnosť žiadne dopravné obmedzenia.

Výnimkou sú zatiaľ autobusové linky MHD, ktoré začnú po vynovených cestách v danom úseku jazdiť v sobotu (1. 9. 2018), od skorých ranných hodín. Samozrejme, po tejto zmodernizovanej časti električkovej trate ešte nebudú premávať električky, čaká sa totiž na posledné kolaudačné rozhodnutie. Eurovia podala žiadosť o jeho vydanie na Špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy, ktorým je Košický samosprávny kraj (KSK), 24. augusta. KSK má na konečné rozhodnutie lehotu 30 dní od podania žiadosti, električky začnú po poslednom zmodernizovanom úseku jazdiť ihneď po ukončení kolaudačného konania a vydaní príslušného kolaudačného rozhodnutia.

„Rád by som sa v prvom rade poďakoval všetkým, ktorí robili na tejto stavbe, lebo toto dielo bolo veľmi náročné. Poďakovanie patrí investorovi stavby, ale aj motoristickej verejnosti, pretože časť prác sme robili mimo premávky, časť v obmedzenej premávke, takže motoristi boli obmedzovaní. Verím, že po dnešku už bude všetko v najlepšom poriadku a motoristická verejnosť bude spokojná," uviedol Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu Eurovie SK predtým, ako viceprimátorovi mesta Martinovi Petruškovi odovzdal protokol o ukončení stavebných prác na stavbe MET. V protokole s dnešným dátumom sú zhodnotené, okrem iného, postup a kvalita všetkých prác, ktoré boli urobené v rámci stavby modernizácie električkových tratí.

„Pán riaditeľ povedal že sa teší, ja sa teším dvojnásobne. Pre nás všetkých je veľmi dôležité, že toto dielo, ktoré je v rámci rekonštrukcie košických električkových tratí historické čo do veľkosti ale aj objemu preinvestovaných finančných prostriedkov, bolo dokončené včas. Veľmi sa teším z toho, že ešte dnes bude odovzdané do užívania pre motoristickú verejnosť. Chcem sa poďakovať spoločnosti Eurovia, a tiež všetkým, ktorí prišli nejako do kontaktu s touto stavbou. Nerobili sme to iba pre seba, ale aj pre ďalšie generácie, niekoľko nasledujúcich desiatok rokov budú v Košiciach nové, kvalitné, bezpečné a ekologické električkové trate. Poďakovať sa chcem všetkým pracovníkom a robotníkom, ktorí tu robili, viem, že denne bolo na stavbe okolo 250 ľudí. No a samozrejme, chcem sa poďakovať všetkým Košičanom za ich trpezlivosť. Mali pochopenie, niekedy väčšie, inokedy menšie, ale všetci to už máme úspešne za sebou. Verím, že Košičania ocenia cesty, ktoré sa v meste urobili popri stavbe MET, vrátane kruhového objazdu, ktorý je teraz kvalitnejší a bezpečnejší ako predtým. Všetkým Košičanom patrí ozaj veľká vďaka," zdôraznil M. Petruško. Poďakoval sa aj prítomným zástupcom novinárskej obce za to, že od začiatku stavby MET o nej informovali širokú verejnosť. Zároveň viceprimátor vyjadril presvedčenie, že sa na zmodernizovanom úseku trate objavia električky čo najskôr. 

Druhá etapa modernizácie košických električkových tratí (MET) začala prípravnými prácami dňa 22. 11. 2016, po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo a podpisom nenávratného finančného príspevku. Termín stavebného ukončenia celej 2. etapy stavby MET bol 31. august 2018.

Hlavným zhotoviteľom stavebných prác bola spoločnosť EUROVIA SK, a investorom projektu Mesto Košice. Projekt bol spolufinancovaný z Operačného programu integrovaná infraštruktúra, cena diela: 78 499 473,99 EUR bez DPH.

Išlo o najväčšiu modernizáciu električkových tratí za posledných niekoľko desiatok rokov nielen v Košiciach, ale na celom Slovensku.

Hlavným cieľom Mesta Košice bolo, dosiahnuť modernizáciou košických električkových tratí vyššiu efektivitu a bezpečnosť dopravy v meste, takisto aj väčší komfort pre cestujúcu a motoristickú verejnosť. V neposlednom rade však i zníženie hluku, vibrácií, prašnosti a zvýšenie pozitívnych environmentálnych vplyvov na kritických úsekoch električkových tratí v meste.