Prejsť na obsah

Eurovia opäť posilnila kapacity na stavbe modernizácie električkových tratí

Počty zváračov, betonárov, a odborníkov ďalších profesií opäť navýšila Eurovia,ktorá modernizuje košické električkové trate (MET), na posledných rozpracovaných úsekoch stavby MET, a to od okružnej križovatky „Moldavská" až po Steel arénu. Dôvodom je to, že koncom júna by už chceli na okružnej križovatke začať s prípravnými prácami ohľadom trakčného vedenia, a to tak, aby v mesiaci júl mohli začať čo najskôr robiť na samotnom trakčnom vedení. Zástupcovia zhotoviteľa diela (Eurovia SK) o tom informovali na dnešnom (21. 6. 2018) kontrolnom dni.

Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu Eurovie SK uviedol, že čo sa týka harmonogramu prác na stavbe, nič sa na ňom nemení. Každý deň robia na stavbe interné kontrolné dni, takže presne vedia čo sa v danom úseku urobilo a čo urobiť treba.

„Kapacity opäť posilňujeme preto, lebo stavbu máme ozaj veľmi dobre rozpracovanú. Zajtrajším dňom začíname frézovať komunikáciu od Idanskej ulice po Dunajskú obojstranne, živicuje sa električkový priestor. Čo sa týka frézovania starých asfaltových povrchov, využívame čas, a najmä to, že tento priestor je uzavretý. Pripravujeme sa na to, že keď budeme odovzdávať celý tento úsek, od križovatky Žižkova – Štúrova - Kuzmányho, aby sme tam mali urobené aj povrchové úpravy. Tak ako sme spolu s mestom sľúbili, štrnásteho júna prišla do Košíc podbíjačka koľajníc, odvtedy neustále pracuje. Dopĺňame kameň, na úseky, ktoré sa podbijú, ihneď nastupujú zvárači, dávame bokovnice, betónujeme medzikoľajový priestor, následne sa dávajú stabilizácie, živice. Takže ideme podľa harmonogramu prác," povedal Š. Bálint.

Na Dunajskej ulici robia stavbári odbočovací jazdný pruh, kde už dávajú obrubníky, a bude tam aj nový chodník pre chodcov. Š. Bálint uznáva, že najmä chodci sú stavbou obmedzení, ale spolu s mestom ako investorom stavby, prosia chodcov o trpezlivosť, veď v konečnom dôsledku, celá stavba aká nemá v novodobých dejinách Košíc obdobu, bude slúžiť predovšetkým pre obyvateľov mesta.

„Vieme veľmi dobre a sme si dobre vedomí toho, že keď sa robia také veľké úpravy električkovej trate a všetkého čo s ňou súvisí, tie obmedzenia chodcov aj motoristov tu sú, ale snažíme sa o to, aby boli čo najmenšie," dodal Š. Bálint.