Prejsť na obsah

Električky nemôžu jazdiť, lebo kolaudačné rozhodnutie ešte nie je právoplatné

Projekt Modernizácie električkových tratí bol ukončený v zmluvnom termíne, rovnako včas a v súlade s plánom bolo podaná žiadosť o kolaudáciu tejto stavby. Košický samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad pre stavby mestských dráh vydal v piatok (28. 9. 2018) kolaudačné rozhodnutie na rekonštruované úseky električkovej trate. Kolaudačné rozhodnutie nie je právoplatné, stane sa právoplatným až jeho doručením všetkým účastníkom kolaudačného konania. DPMK však už robí všetky potrebné kroky k obnove električkovej dopravy.

V médiách sa objavila nepravdivá informácia, že kolaudačné konanie týkajúce sa modernizácie električkových tratí je ukončené. Nie je to pravda. V rámci kolaudačného konania bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť až po doručení všetkým účastníkom kolaudačného konania. Do doby doručenia nie je kolaudačné rozhodnutie definitívne právoplatné.

„Sme veľmi radi, že dodávateľ spoločnosť Eurovia dodržal zmluvný termín odovzdania stavby a včas pripravil všetky podklady pre kolaudačné konanie. Rovnako oceňujeme aj konštruktívny prístup špeciálneho stavebného úradu, ktorý umožnil, že kolaudačné konanie prebiehalo tak, aby sme sa vyhli zbytočným prestojom a umožnili Košičanom využívať opäť električkovú dopravu v najkratšom možnom termíne. Už niekoľko dní prebiehajú v dopravnom podniku prípravné práce na obnovenie električkovej dopravy. Obnovíme ju ihneď ako bude kolaudačné rozhodnutie právoplatné," informuje námestník primátora Martin Petruško.

Mesto Košice ako investor stavby veľakrát počas samotnej modernizácie tratí informovalo širokú košickú verejnosť i médiá o svojej maximálnej snahe, aby po každom zmodernizovanom úseku mohli začať premávať električky čo najskôr. Platí to aj pre úsek Štúrova ulica (od križovatky Žižkova – Štúrova – Kuzmányho) smer okružná križovatka „Moldavská", Moldavská cesta, okružná križovatka „Moldavská" či Alejová ulica.

Zhotoviteľ diela požiadal KSK o vydanie kolaudačného rozhodnutia 24. 8. 2018

7. 4. 2018 - počas modernizácie trate na Triede SNP informovali zástupcovia investora stavby –(Mesto Košice) i zhotoviteľa diela (Eurovia SK) verejnosť a médiá, že posledný úsek trate sa začne modernizovať až po opätovnom vrátení sa električiek na Triedu SNP. Po úspešnej kolaudácii (4. 4. 2018), začali po Triede SNP jazdiť električky 7. 4. 2018. V ten istý deň začala modernizácia posledného úseku trate v rámci stavby MET.

8. 8. 2018 - električka Dopravného podniku mesta Košice úspešne absolvovala skúšobnú jazdu po poslednom úseku električkovej trate, ktorý bol kompletne zmodernizovaný od okružnej križovatky (vrátane nej) „Moldavská", až po križovatku Štúrova – Kuzmányho – Žižkova. Išlo o technicko - bezpečnostnú skúšku, ktorej účelom bola kontrola všetkých častí modernizovanej trate.

24. 8. 2018 – zhotoviteľ diela – Eurovia SK, požiadala Košický samosprávny kraj o vydanie kolaudačného rozhodnutia na posledný zmodernizovaný úsek električkovej trate.

31. 8. 2018 – zástupcovia Eurovie SK odovzdali stavebne ukončenú stavbu MET investorovi tak, ako mu to ukladala zmluva o dielo. V ten istý deň bola v danom úseku plne obnovená osobná, o deň neskôr aj verejná doprava, bez akýchkoľvek dopravných obmedzení.

26. 9. 2018 – dátum, na ktorý stanovil špeciálny stavebný úrad pre stavby mestských dráh(KSK) ústne kolaudačné konanie ohľadom predmetného zmodernizovaného úseku električkovej trate.

Stavba bola najväčšou svojho druhu za posledných niekoľko desiatok rokov nielen v Košiciach, ale i na celom Slovensku. Hlavným cieľom Mesta Košice bolo dosiahnuť modernizáciou košických električkových tratí vyššiu efektivitu a bezpečnosť dopravy v meste, takisto aj väčší komfort pre cestujúcu a motoristickú verejnosť. V neposlednom rade však i zníženie hluku, vibrácií, prašnosti a zvýšenie pozitívnych environmentálnych vplyvov na kritických úsekoch električkových tratí v meste.