Prejsť na obsah

Ekumenické spoločenstvo požehnalo vynovený Verejný cintorín

Slávnostnou ekumenickou bohoslužbou na Verejnom cintoríne na Rastislavovej ulici sa dnes odovzdal do užívania zrevitalizovaný vstupný priestor cintorína. Bohoslužbu celebroval košický arcibiskup-metropolita Bernard Bober a zúčastnili sa na nej predstavitelia Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta.

„Ide o jeden z najstarších cintorínov na Slovensku, Požehnali sme tento priestor a obnovený kríž. Kríž je symbolom každého kresťana. Som rád, že sme tomuto priestoru dnes prejavili úctu. Verím, že Košičania ocenia túto prácu a areál, ktorý bude peknou vizitkou mesta,“ povedal arcibiskup Bernard Bober. 

Námestníčka primátora Lucia Gurbáľová (KDH) vyjadrila prianie, aby toto zveľadené prostredie neslúžilo len ako miesto pre posledný odpočinok našich zosnulých:

„Želám si, aby bolo aj miestom porozumenia a dobrej vôle medzi živými. Aby sme ho vyhľadávali nie len v časoch sviatkov, ale aby bolo miestom pre stíšenie sa a uvažovanie o dôležitých životných hodnotách.“    

Zanedbaný cintorín už potreboval rekonštrukciu

Revitalizácia cintorína sa týkala plochy takmer 5 800 m2. Došlo k obnove a modernizácii celého priestoru od vstupu na cintorín až po centrálny kríž vrátane osvetlenia hlavného schodiska a rekonštrukcie parkoviska. Stavebné práce mala od júna 2022 do mája tohto roka na starosti spoločnosť Eurobau, v súčasnosti prebieha kolaudačné konanie. Celkové investičné náklady z rozpočtu mesta predstavovali 1,6 milióna eur s DPH.

„Máme najväčší cintorín na Slovensku, ktorý bol roky zanedbávaný. Rozhodli sme sa investovať do tohto priestoru ako prejav úcty k zosnulým a k piete tohto miesta. Dokončenie každej stavby a projektu je skvelým pocitom. Obrovská vďaka patrí všetkým, ktorí sa o to pričinili. Som presvedčený, že keď sa to tu časom zazelená, bude to krásny a dôstojný priestor. Až vtedy sa naplno prejavia myšlienky a zámery, ktoré projektanti vymysleli. Som vďačný, že sa podarilo krásne obnoviť a zreštaurovať aj centrálny kríž, pretože ten je miestom, pri ktorom sa zastaví každý návštevník,“ povedal primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Okrem centrálneho kríža sa zreštaurovania dočká aj historický trakčný stožiar a vstupný portál. Po odstránení novodobej omietky na portáli sa odhalila pôvodná a zachovaná povrchová úprava, pravdepodobne z 30. rokov 20. storočia. Po konzultácii s odborníkmi sa navrhlo reštaurovanie portálu, ktoré zabezpečí Správa mestskej zelene v Košiciach (SMsZ).

Tá je od roku 2019 správcom košického Verejného cintorína a krematória. Stalo sa tak po tom, čo mestské zastupiteľstvo schválilo v júli 2019 zámer zveriť SMsZ správu oboch pietnych miest za účelom zabezpečenia údržby a správy areálov, cintorínov a prevádzkovania pohrebnej služby, krematória a pohrebísk. SMsZ prevzala obe pohrebiská predchádzajúceho súkromného prevádzkovateľa v zanedbanom stave a musela do nich odvtedy investovať značné finančné prostriedky. Minulý rok sa dokončila rekonštrukcia havarijného stavu strechy Krematória, na ktorú išlo z rozpočtu mesta Košice 2,2 milióna eur.

Pribudli lavičky aj nové osvetlenie

Súčasťou prác na revitalizácii vstupu na Verejný cintorín boli preložky inžinierskych sietí, pokládka nových sietí aj vybudovanie kanalizácie, vďaka ktorej sa zvýšil komfort aj v zázemí a budovách správcu cintorína, ktorým je Správa mestskej zelene v Košiciach (SMSZ). Vymenilo sa podložia pod parkoviskom, vybudovali a zrekonštruovali sa prístupové cesty a chodníky ako aj účelové cesty v areáli cintorína. Na cintoríne pribudlo nové smart LED osvetlenie, lavičky, mobiliár, stojan na bicykle a nový šat dostal aj priestor trhoviska.

Nové parkovisko motoristom poskytne 71 parkovacích miest a ďalšie tri pre ťažko zdravotne postihnutých. Využiť môžu aj dve nabíjačky na elektromobily, ktorú sú umiestnené v stĺpoch verejného osvetlenia. Plocha parkoviska je zatrávnená. Umožní vsakovanie dažďovej vody či roztopeného snehu. Voda sa po prečistení vráti do retenčnej nádrže a využije sa pri automatickej závlahe zelene a stromov, ktoré sú vysadené aj v zelených pásoch medzi parkovacími miestami.

Trvalo to dlhšie ako sme predpokladali, ale išlo stále o prijateľnú cenu, ktorá bola nižšia, ako ponuka ďalšieho uchádzača. Nastali tu problémy, ale takmer žiadna stavba sa bez nich nezaobíde. Chcem sa ospravedlniť všetkým, ktorí počas rekonštrukcie prichádzali na cintorín a museli strpieť niektoré obmedzenia. Patrí im veľká vďaka za to, že boli trpezlivosť a uvedomovali si nevyhnutnosť tejto náročnej a dôležitej rekonštrukcie,“ skonštatoval primátor.

Vysadilo sa 59 stromov 

Priestor cintorína bude vďaka revitalizácii zelenší ako v minulosti. Celkovo sa na cintoríne vysadilo 59 stromov, z toho 29 do špeciálneho systému TreeParker, ktorý drevinám zabezpečí dostatočný priestor na rozvoj koreňovej sústavy. Okrem toho sa vysadila aj stovky kusov zelene vrátane kríkov, trvaliek a popínavých rastlín, ktoré sa vysadili za betónovými palisádami po stranách námestia pred krížom.

„Za všetkých ľudí v Správe mestskej zelene môžem povedať, že sme vďační, že mesto pristúpilo k rekonštrukcii cintorína, ktorý to už naozaj potreboval. Modernizácia zdôraznila dôležitosť a pietny charakter tohto miesta, ktorý si ho plne zaslúži,“ uviedla riaditeľka SMsZ Marta Popríková.