Prejsť na obsah

Dni mesta Košice na Základnej škole Staničná 13

Aj v tomto roku žiaci na Staničnej zostali verní svojej tradícii a v rámci týždňa predmetov oblasti Človek a spoločnosť si tradičné dni nášho mesta spríjemnili zaujímavými aktivitami.

Na prvom stupni sa druháci pochlapili umeleckými dielkami na tému: „ Košická detská železnička“,

Tretiaci prispeli svojimi básničkami o našej jedinečnej „Spievajúcej fontáne“ , „druhostupniari“  v čase od 2.mája do 9.mája 2024 plnili zaujímavé úlohy. Denne odpovedali za triedu na otázky týkajúce sa histórie mesta Košice, získavali  body za selfíčka z aktivít v meste ku Dňu mesta Košice a v závere  sa tešili na sladké odmeny pre víťazov.

Ďakujeme za zapojenie všetkých tried a tešíme sa, že „srdcom Košičania“ sú aj na Staničnej!

 

Tu žiaci nachádzali úlohy a v závere mohli vidieť vyhodnotenie a svoje práce.

 

V Košiciach 20.mája 2024                                                     

Mgr. Lýdia Schmidtová