Prejsť na obsah

Cyklisti naplno využívajú nový cyklochodník na Aničke

Od začiatku tohto roka naplno slúži verejnosti spoločný chodník pre chodcov a cyklistov v rekreačnej lokalite Aničke pri tenisových kurtoch. Tento 420-metrový úsek od rázcestia pri bistre pri Detskom areáli smerom k tenisovým kurtom dostal nový asfaltový koberec. Pôvodný chodník, ktorý slúžil chodcom aj cyklistom, bol už v zlom technickom stave a vyžadoval si opravu.

Stavebné práce mala na starosti spoločnosť Strabag. Výstavba spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov stál mestský rozpočet 89 297 eur. Mesto pri tomto projekte už podalo žiadosť o refundáciu nákladov z eurofondov, z Plánu obnovy a odolnosti.

Pri Gajdovke pribudla aj parkovacia plocha pre bicykle

V rámci projektu sa vybudovala aj spevnená plocha pri minerálnom prameni Gajdovka so stojanmi pre odparkovanie 14 bicyklov. Hlavným cieľom bolo umožniť návštevníkom tejto obľúbenej rekreačnej lokality, aby mohli svoje bicykle umiestniť na parkovaciu plochu mimo hlavný dopravný koridor. 

V budúcnosti by chcelo mesto zrekonštruovať aj nadväzujúci úsek od bistra Anička k prameňu Gajdovka, aby vznikol ucelený spoločný chodník pre cyklistov a peších od mosta cez Hornád pri Ťahanovciach až po tenisové kurty na Aničke v dĺžke 1,5 kilometra.

Cesta od mosta v Ťahanovciach po minerálny prameň Gajdovka bola zrevitalizovaná ešte koncom roka 2021 a zmenila sa na združený cyklochodník pre cyklistov a chodcov. Vlani na tomto združenom cyklochodníku pribudlo aj inovatívne verejné osvetlenie a osadilo sa 25 kusov úsporných autonómnych LED svietidiel napájaných z batériového modulu nabíjaného solárnym panelom, ktoré sú vybavené senzorom a smart funkciami, vďaka ktorým rozpoznajú prítomnosť osôb a zabezpečia zvýšenú intenzitu osvetlenia u ďalších dvoch nasledujúcich svietidiel v rade, v závislosti od pohybu osôb v reálnom čase. Fotovoltaika bola uplynulá rok funkčná na 96 percent. 

Nový spoločný chodník teší cyklistov a chodcov aj na KVP

Fanúšikovia aktívneho pohybu môžu už niekoľko mesiacov využívať aj zrekonštruovaný takmer kilometer dlhý spoločný cyklistický chodník a chodník pre chodcov na Sídlisku KVP popri Triede KVP medzi križovatkami Moskovská trieda a Kremnická ulica. Stavebné práce za 322 701 eur dokončila košická spoločnosť Astex v auguste minulého roka. Stavba bola financovaná prevažne z eurofondov, 5-percentná spoluúčasť mesta predstavovala 16 135 eur. Kolaudácia sa uskutočnila začiatkom februára.

Existujúci chodník pre chodcov sa stavebne upravil, aby sa v úvodných 100 metroch oddelili chodci a cyklisti. Nová spoločná komunikácia pre chodcov a cyklistov začína za priechodom pre chodcov cez vetvu spájajúcu Triedu KVP a Moskovskú triedu, kde bolo odstránené schodisko a tým sa zabezpečilo bezbaríérové prepojenie. Končí pri priechode pre chodcov za križovatkou Triedy KVP s Kremnickou ulicou. Na trase pribudli aj odpadkové koše a lavičky a na začiatku úseku bol osadený cyklosčítač, ktorý poskytuje dáta o počte cyklistov, chodcov v oboch smeroch v reálnom čase.

V uplynulom roku bola ešte dokončená kompletná rekonštrukcia spoločného chodníka pre cyklistov a chodcov na Južnej triede v celkovej dĺžke 3,8 km. Spoločný chodník pre chodcov a cyklistov bol zrekonštruovaný na Hlinkovej ulici od Tesca smerom na sídlisko Dargovských hrdinov a takisto aj popri novej ceste medzi Perešom a Lorinčíkom. V roku 2023 bol dokončený aj cyklochodník na Popradskej ulici v úseku od Ipeľskej ulice po Zberný dvor spoločnosti Kosit.

Projektujú sa aj ďalšie cyklotrasy

Ďalšie plánované cyklotrasy sú v rôznom stupni projekčnej prípravy. Pracuje sa na napr. projektoch výstavby cyklochodníka na Alejovej ulici, v úseku Moskovská - Toryská - Štúrova (obojsmerne), Trieda Jana Pavla II. – Popradská, či prepojení Barce a Šebastoviec alebo cyklocestička na Keldišovej ulici v Krásnej. V pláne je aj dostavba cyklochodníka na Alpinku.

Mesto už podalo žiadosť o príspevok mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na projekt spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov Gemerská – Rastislavova ulica, pre ktorý je vypracovaná projektová dokumentácia a vydané právoplatné stavebné povolenie. Okrem toho sa hľadajú externé zdroje aj na dokončenie cyklochodníka Triede KVP v smere od Moskovskej na Triedu Jána Pavla II. 

Cyklisti v meste môžu v súčasnosti využívať vyše 37 km cyklochodníkov a spoločných chodníkov pre cyklistov a chodcov. Budúci mesiac k nim pribudne aj nový cyklochodník popri zrekonštruovanej Slaneckej ceste v mestskej časti Nad jazerom v dĺžke takmer 2,2 kilometra.