Prejsť na obsah

Chodcom sa snaží vyjsť Eurovia v ústrety čo najviac, prvoradá je ale ich bezpečnosť

Mesto Košice ako investor a Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate ako zhotoviteľ diela, akceptujú každý zmysluplný podnet od obyvateľov mesta, ktorý súvisí so stavbou. Predovšetkým, čo sa týka zmiernenia dopadu obmedzení z dôvodu stavebných prác pre chodcov i motoristov. V týchto dňoch rezonuje na verejnosti najmä otázka ohľadom bezpečného pohybu chodcov na Moldavskej ceste, pri plynárňach.

Viceprimátor mesta Košice Martin Petruško konzultoval so Štefanom Bálintom, riaditeľom košického závodu Eurovia SK aj podnety od Košičanov, ktorí sa posťažovali, že po začatí prác na úseku od okružnej križovatky „Moldavská" po Žižkovu ulicu nemajú kadiaľ prechádzať chodci (najmä na Moldavskej), z jednej strany cesty na druhú. 

„Pri plynárňach robíme odbočovací jazdný pruh a bude tam aj nový chodník. Po uvedených sťažnostiach sme urobili koridor pre chodcov, kadiaľ môžu prechádzať. Obmedzili sme ich vlastne iba na jeden deň z dôvodu prác na odbočovacom pruhu. Boli tam nákladné autá, bager, takže sme tam chodcov, ktorí teraz môžu využívať pre nich vytvorený koridor, nemohli z bezpečnostných dôvodov vpustiť. Plynári tam majú oplotenie, takže sme sa naozaj nemali kam vmestiť," vysvetlil vtedy počas kontrolného dňa na stavbe (viď správa z kontrolného dňa 7. 6. 2018 na www.kosice.sk) viceprimátorovi mesta Š. Bálint. 

Do Košíc priviezli dňa 14. 6. 2018 podbíjačku koľajníc, ktorá ihneď začala pracovať práve v úseku od križovatky Žižkova – Štúrova – Kuzmányho. Podbíjanie koľajníc od tejto križovatky až po OC Billa na Triede SNP, vrátane okružnej križovatky „Moldavská by podľa Š. Bálinta mali trvať asi 12 dní. Pritom je logické, že cez modernizovanú trať, ktorú podbíjačka podbíja, nemôžu chodci prechádzať z bezpečnostných dôvodov. Avšak, Eurovia rozšírila cestnú komunikáciu, a na jej novo vyasfaltovanú časť, po ktorej nejazdia autá, presunula chodcov. Tí sa tak dostanú bezpečne od autobusovej zastávky cez cestu a vyhradenými koridormi až ku plynárňam.

„Keď sme aj robili, respektíve robíme niekde v rámci stavby nejaké chodníky, vždy vyznačíme páskami koridor pre chodcov. Tam kde boli pre nich urobené lávky, ako napríklad na Moldavskej, vzhľadom na to, že tu podbíjame koľajnice, všetko presúvame na miesta, kde je urobená cesta. Aby chodci mohli chodiť tadiaľ. Nemôžeme predsa postaviť lávku na mieste, kde ideme podbíjať koľajnice. Áno, je to tak, že kým dnes prechádzajú chodci na jednom mieste, na ďalší deň už musia prechádzať cez cestu o päťdesiat metrov ďalej. Nedá sa nič robiť, chceme ale opäť pekne poprosiť ľudí, aby vydržali, nemôžeme ich pustiť medzi autá či mechanizmy, prvoradá je pre nás ich bezpečnosť" uviedol ešte k danej problematike na dnešnom (21. 6. 2018) kontrolnom dni stavebný dozor Dezider Orenič.