Prejsť na obsah

Cena primátora bola udelená aj kolektívu pracovníkov Archívu mesta Košice

Každoročne 7. mája, v rámci osláv Dňa mesta Košice, v priestoroch Historickej radnice primátor mesta Richard Raši, odovzdáva verejné ocenenia za výsledky práce v prospech celého mesta. Nebolo tomu inak ani toho roku, kedy 33 jednotlivcom a 11 kolektívom odovzdal „Cenu mesta", „Cenu primátora", či „Plaketu". Teší nás, že medzi 3 ocenenými kolektívmi na „Cenu primátora" bol Archív mesta Košice.

Na verejné ocenenie nás navrhla Štátna vedecká knižnica v Košiciach „za príkladnú starostlivosť o zachovanie archívneho kultúrneho dedičstva a jeho propagáciu doma i v zahraničí".

V ich návrhu sa konštatuje, že AMK je v sieti verejných archívov jediným archívom samosprávy, ktorý sa okrem základného poslania, uloženého mu zákonom, významnou mierou podieľa na prezentácii mesta navonok. Organizuje výstavy, vedecké konferencie či semináre, zámerom ktorých je propagovať dejiny mesta i stáročnú kontinuitu mestskej samosprávy. Ako prvý archív na Slovensku zaviedol tradíciu „Dňa otvorených dverí" a „Hodín dejepisu v archíve". Cieľom týchto aktivít je vytvoriť v obyvateľoch mesta Košíc pocit občianskej spolupatričnosti. Vysoko sa cení spolupráca archívu s kultúrnymi inštitúciami pôsobiacimi v meste: vysokými školami, akadémiami vied, archívmi doma i v zahraničí. Bádatelia oceňujú tak ochotu pracovníkov pri vyhľadávaní a predkladaní archívnych dokumentov, ako i odbornú pomoc pri analyzovaní ich obsahu. Ocenenie je spoločenským uznaním výnimočného prístupu zamestnancov Archívu mesta Košice smerom k verejnosti.

Na slávnostnom ceremoniáli boli prítomní aj naši milí kolegovia z Bratislavy, p. PhDr. L. Vrtel z odboru archívov a registratúr MV SR a p. PhDr. Mária Munková, zo Štátneho archívu Bratislava. Obom úprimne ďakujeme. Vo voľnom čase neváhali precestovať stovky kilometrov, aby sa s nami tešili. Tomu sa hovorí vzácne priateľstvo a ukážková kolegialita.


Zdroj: Archív mesta Košice